Cắm trại trên núi Đại Bình tại Bảo Lộc

Cắm trại trên núi Đại Bình tại Bảo Lộc, thời gian là 2 ngày (chiều hôm trước đến sáng hôm sau). Cảnh cứ phải nói là đẹp tuyệt rồi là săn mây vào sáng sớm nữa nhé. Ai muốn trải nghiệm thì lập team IB Ad, Ad dẫn mọi người đi nhé.

Ý kiến của bạn

Người viết

Khánh Vũ

Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào.