+

Đạt năng suất 8 tấn/ha sau khi tái canh cây Cafe

Để đạt được năng suất cao như trên, chị Khá cho hay, ngoài tái canh, chọn giống tốt, quan trọng nữa là phải chăm sóc tốt cây cà phê. Chi Khá chia sẻ, nếu bình thường bà con chỉ bỏ khoảng 3 lần phân bón trong toàn vụ cà phê thì với chị, cần bỏ từ 5 – 6 lần.