+

Nên hay không nên dùng thực phẩm GMO?

GMO là từ viết tắt tiếng Anh có nghĩa là Sinh vật Biến đổi Gene. Thực phẩm GMO có nghĩa là thực phẩm có nguồn gốc từ cây cỏ hoặc động vật được biến đổi gene bởi sự can thiệp của con người bằng công nghệ gene hiện đại ở cấp độ phân tử.