+

Nên hay không nên dùng thực phẩm GMO?

GMO là từ viết tắt tiếng Anh có nghĩa là Sinh vật Biến đổi Gene. Thực phẩm GMO có nghĩa là thực phẩm có nguồn gốc từ cây cỏ hoặc động vật được biến đổi gene bởi sự can thiệp của con người bằng công nghệ gene hiện đại ở cấp độ phân tử.

+

Đạt năng suất 8 tấn/ha sau khi tái canh cây Cafe

Để đạt được năng suất cao như trên, chị Khá cho hay, ngoài tái canh, chọn giống tốt, quan trọng nữa là phải chăm sóc tốt cây cà phê. Chi Khá chia sẻ, nếu bình thường bà con chỉ bỏ khoảng 3 lần phân bón trong toàn vụ cà phê thì với chị, cần bỏ từ 5 – 6 lần.