+

Bơ bị thối đầu, chín không đều, nguyên nhân – cách xử lý

Khi mua vài ba cân, nên xếp ra rổ thoáng, hướng cuống lên trên, đắp 1 lớp khăn ẩm lên trên tránh nắng nóng nhiệt độ cao.